Thursday, June 07, 2012

TPM : Bengap, tidak tahu sistem yg kerajaan Persekutuan amalkan

TPM dan Menteri Pengajian Tinggi adalah sungguh bengap, bangga dan seronok sangat dengan kuasa yg ada mendera anak-anak yang bakal melanjutkan pelajaran ke UNISEL. IPTA ini adalah bawah ditubuhselia oleh kerajaan negeri Selangor.


Namun dalam amalan 
Sistem Kerajaan

Sistem ke- 1 Kerajaan Kesatuan

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa dominant berbanding Kerajaan NegeriKerajaan Pusat boleh membatalkan sebarang perudangan yang diluluskan oleh mana-mana peringkat kerajaan dalam sebuah negara

Sistem ke2- Kerajaan Konfederasi

Kuasa pemerintahan terletak di bawah penguasaan Kerajaan NegeriKerajaan Negeri mempunyai kuasa pentadbiran yang lebih tinggiKerajaan pusat mempunyai kuasa yang terhadWujud atas dasar perjanjian longgar antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan NegeriTidak wujud pada masa ini

Sistem ke 3- Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan bergabung melaksanakan pentadbiran dan pemerintahan negaraSetiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undangKesemua peringkat kerajaan menjalankan bidang kuasa mereka tanpa gangguan peringkat lain tapi masih dipantau oleh Kerajaan Persekutuan dalam beberapa halMalaysia amalkan sistem kerajaan jenis ketiga iaitu sistem kerajaan persekutuan. Dalam sistem persekutuan tanggungjawab telah digariskan dalam perlembagaan yang termaktub dan difahami bersama.

Meluat dengan kenyataan TPM sebentar tadi dalam Buliten Utama, mahu memperbodohkan semua rakyat malaysia, termasuk tukar tiub sendiri membelasah PR kerana janji tidak serupa bikin.
Senarai Persekutuan
- Pertahanan
- Hal-hal luar negeri
- Keselamatan dalam negeri
- Undang-undang jenayah dan sivil
- Kewarganegaraan
- Pilihanraya Persekutuan
- Perdagangan, Perniagaan dan Industri
- Kewangan
- Pengangkutan
- Perkapalan
- Ukur
- Kerjaraya Persekutuan dan Tenaga
- Kesihatan dan Ubat
- Pelajaran
- Kebajikan Orang Asli
- Buruh dan Kebajikan Sosial
- Pekerjaan Ikhtisas
- Persatuan yang tidak ditubuhkan
- Kawalan pes pertanian
- Hari kelepasan am Persekutuan
- Penapisan
- Penerbitan
- Perumahan Persekutuan
- Panggung wayang dan pusat hiburan awam (kecuali lesen)
- Syarikat kerjasama
Senarai Negeri
- Undang-undang orang Muslim, agama dan adat Melayu
- Pertanian dan Perhutanan
- Tanah
- Perkhidmatan tempatan
- Kerajaan Tempatan
- Jentera Kerajaan Negeri
- Hari kelepasan Negeri
- Kerjaraya Negeri dan Air
- Penyu dan penangkapan ikan di sungai

Senarai Bersama
- Kebajikan Sosial
- Perlindungan binatang liar, taman kebangsaan
- Biasiswa
- Pengembaraan
- Perusahaan Ternakan
- Perancanagn bandar dan desa (kecuali WP)
- Pengaliran dan pengairan
- Kesihatan Awam, peraturan kesihatan
- Pemulihan tanah perlombongan

No comments: